Енциклопедия Дарителството

“ЙОВКО, МАРИЯ И СИН НИКОЛА ЧАКЪРОВИ”

“ЙОВКО, МАРИЯ И СИН НИКОЛА ЧАКЪРОВИ”

Дарител е ЙОВКО НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ (30 окт. 1856 – неизв.) – държавен служител, общественик. Роден в Клисура, където получава начално образование, а по-късно завършва практическо горско училище в Чамкория (дн. Боровец), Самоковско. Работи като полицейски стражар в Пловдив, горски стражар и писар при Горското управление в Пловдивски окръг. Избран е за общински съветник и за кмет на Клисура.
В нач. на 1929 г. дарява на училищното настоятелство в Клисура 20 хил. лв. за образуване на фонд при началното училище и прогимназията в града. Волята му е той да носи неговото име и имената на покойните му съпруга Мария и син Никола, а годишните лихви да се използват за учебници и учебни пособия на бедни ученици от посочените училища. На 16 февр. 1929 г. училищното настоятелство в Клисура приема дарението, а на 30 март с.г. решава да внесе сумата в БЗБ – Карлово, и да учреди фонд.
Други данни за фонда не са открити.

◊ ◊ ◊

На родния си град Йовко Чакъров дарява и 130 хил. лв. за построяване на трапезария*, в която да се хранят безплатно възрастни и бедни хора. Тя е открита на 1 дек. 1938 г.
и носи неговото име.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 55, л. 26–32. (К. Анчова)

Тагове

Назад