Енциклопедия Дарителството

“ЖЕКО Д. КЪРДЖИЕВ”

“ЖЕКО Д. КЪРДЖИЕВ”

Дарител е ЖЕКО Д. КЪРДЖИЕВ (неизв.) – жител на Шумен. През 1945 г. завещава на Св. синод недвижими земеделски имоти. Желанието му е със сумата, получена от продажбата им, да се учреди фонд на негово име. Ежегодните приходи от фонда да се дават като възнаграждение на един или двама проповедници, които разпространяват православната вяра сред българомохамеданското население.
На 31 окт. 1945 г. изпълнителят на завещанието Иван Кърджиев (брат на дарителя) предоставя на Св. синод сумата, придобита от продажбата на нивите. Тя възлиза на 118 100 лв. в пари и акции и с нея е учреден благотворителният фонд. През дек. 1945 г. са преведени нови 118 хил. лв., с което капиталът на фонда нараст­ва на 236 100 лв. Управлява се от Св. синод на българската православна църква. Годишните лихви са между 4500–8140 лв. Помощи от фонда не са отпускани.

ЦДА, ф. 791 к, оп. 1, а.е. 163, л. 110, 111; а.е. 73, л. 149; а.е. 102, л. 58.

(P. Стоянова)

Тагове

Назад