Енциклопедия Дарителството

“ЖЕЛЯЗКА ПРЕЗВИТЕРА И СИН ЖЕЛЯЗКО”

“ЖЕЛЯЗКА ПРЕЗВИТЕРА И СИН ЖЕЛЯЗКО”

Дарител е НЕОФИТ, митрополит ВИДИНСКИ (вж. “Видински митрополит Неофит” – фонд). Като духовен водач на епархията той съдейства на Женското благотворително д-во “Развитие” за построяването на дом и професионално училище за бедни девойки. През 1935 г. подарява на епархийския духовен съвет ценни книжа с номинална стойност 500 хил. лв. за учредяване на фонд. Желанието на дарителя е годишните приходи да се предоставят на д-во “Развитие” и да се изразходват за подпомагане на бедни ученички. Фондът е в памет и носи имената на починалите му съпруга и син.
Фондът е учреден през 1935 г. и се управлява от Видинския епархийски съвет. Вероятно волята на дарителя се изпълнява стриктно. През 1945 г. от фонда са отпуснати 10 хил. лв. за покупка на дрехи и обувки за децата и 15 хил. лв. за ремонт и дребни поправки на сградата на детския дом. С писмо от 5 февр. 1946 г. митрополит Неофит настоява пред епархийския съвет за закриването на фонда. Мотивите му са, че не желае д-во “Развитие” да получава и разпределя приходите. Съветът взема решение за закриването на фонда, което не е одобрено от Св. синод на българската православна църква. Синодът разрешава годишните лихви да се капитализират, докато дарителят посочи нови цели. Липсват други данни за фонда и благотворителната му дейност.

ЦДА, ф. 791 к, оп. 1, а.е. 73, л. 136; а.е. 76, л. 32–33; а.е. 133, л. 31; Милост, (Вар­на), 1935, № 3–4. (P. Стоянова)

Тагове

Назад