Енциклопедия Дарителството

“ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “ЕВДОКИЯ” – С. АРБАНАСИ”

“ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “ЕВДОКИЯ” – С. АРБАНАСИ”

Фондът е основан с капитал на ЖЕНСКОТО БЛАГОТВОРИТЕЛНО Д-ВО “ЕВДОКИЯ” в с. Арбанаси, Търновско. Създадено на 24 авг. 1903 г., дружеството има за цел “умствено развитие и нравствено усъвършенстване на членовете и на съгражданите и подпомагане на нуждаещите се”. Поддържа библиотека, организира сказки, грижи се за образуването на фонд чрез събиране на дарения, даване на представления, организиране на лотарии и др.
Съгласно правилника на дружеството, приет на общо заседание на 24 окт. 1904 г., капиталът му се влага в банка и лихвите се капитализират, докато се осигури годишен лихвен доход от 1000 лв., с който да се основе стипендия за ученичка (ученик) от с. Арбанаси. Подробно е регламентиран редът за определянето на стипендианта – Общото събрание избира двучленна комисия, която се информира за успеха на учениците, събира сведения за семейното и общественото им поведение, запознава се с мнението на учителите и докладва становището си пред дружественото настоятелство. Съгласно устава, ако дружеството се разпусне, средствата се предават на МНП; библиотеката му се подарява на местното училище, а всички други вещи и имоти се продават на публичен търг и сумите се внасят в кредитно учреждение с лихва, която да се изтегля ежегодно от училищното настоятелство за закупуване на книги за бедни ученици от местното училище.
През 1914 г. дружеството прекратява дейността си. Остатъкът от годишните приходи е внесен на срочен влог в БЗБ – Търново, от члена на управителното тяло д-р Константин К. Русевич за образуване на благотворителен фонд при МНП. След смъртта на К. Русевич през 1936 г., сред документите му е намерено свидетелството за срочен влог с капитализация на лихвите за 5940 лв. С писмо от 29 юни 1939 г. М. Г. Попов – адвокат и приятел на К. Русевич, информира МНП за този влог, срокът на който е изтекъл на 16 септ. 1938 г., за да бъде изтеглен и вложен на лихвена сметка до окончателното изясняване на предназначението му.
Със заповед от 28 дек. 1939 г. МНП основава фонд под наименованието “Женско благотворително д-во “Евдокия” – с. Арбанаси”. За основен капитал служи сумата 8577 лв., като лихвите се капитализират, докато капиталът нарасне така, че от приходите може да се даде стипендия поне на една ученичка (ученик). Изискванията са кандидатката да е родом от с. Арбанаси, “източноправославна, българка, която се е отличила по успех и поведение”, да е от местното основно училище и да желае да придобие средно образование в което и да е учебно заведение в България, но да няма средства за издръжката си. През 1945 г. размерът на фонда възлиза на 10 747 лв., през 1946 г. – на 10 854 лв. Не е отпускана стипендия.
Фондът е ликвидиран през 1948 г. със сливането на средствата на фонд “Завещатели и дарители” при МНП с държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 89, л. 42, 58, 80; oп. 4, а.е. 188, л. 1–22; а.е. 466, л. 56–59.

(М. Тодоракова)

Тагове

Назад