Енциклопедия Дарителството

“ЖИВКА СП. СОФИЯЛИЕВА”

“ЖИВКА СП. СОФИЯЛИЕВА”

Инициативата за основаване на фонда е на СПАС П. СОФИЯЛИЕВ (13 март 1869 – 15 ян. 1937) – музикант. Роден в Пловдив. След завършване на гимназия работи като учител по пеене и като банков чиновник. През 1896 г. заминава за Швейцария, където следва в консерваторията в Женева. След завръщането си в България (1899) е дългогодишен капелмайстор на IX Пловдивски полк. Основател и председател на Пловдивското певческо дружество. Умира в Пловдив.
На 2 ян. 1924 г. умира дъщеря му Живка – 16-годишна ученичка в Пловдивската девическа гимназия, с изявени музикални способности. В нейна памет той решава да създаде фонд, който да носи името ѝ. Тъй като едва издържа семейството си и не може да отдели средства, организира концерт и приходите от него в размер на 10 хил. лв. предоставя на МНП за образуване на фонд “Живка Сп. Софиялиева”. Съгласно волята му, когато този първоначален капитал нарасне достатъчно, лихвите от него следва да се употребяват за стипендии за получаване на висше музикално образование по пиано, в чужбина или в България, на родени в Пловдив ученички от Пловдивската девическа гимназия.
Фондът е учреден със заповед на МНП от 19 юни 1924 г. Благодарение усилията на Сп. Софиялиев, който дава нов концерт в полза на фонда, средствата му се удвояват. През 1925 г. Пловдивската община предоставя 2 хил. лв. Така към 30 юни 1930 г. капиталът възлиза на 31 904 лв., към 1 апр. 1933 г. – на 65 755 лв., към
1 ян. 1939 г. – на 106 157 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 141 982 лв., към 1 ян. 1948 г. – на 165 хил. лв. Поради това, че средствата са недостатъчни за осъществяване на целите, лихвите се капитализират.
Фондът е ликвидиран през 1948 г., когато обединеният фонд “Завещатели и дарители” при МНП се влива в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 51, л. 1–7; а.е. 190, л. 1–21; а.е. 454, л. 120–130.

(К. Анчова)

Тагове

Назад