Енциклопедия Дарителството

“ЗЛАТА ХР. МУТАФЧИЕВА”

“ЗЛАТА ХР. МУТАФЧИЕВА”

Дарител е ЗЛАТА ХРИСТОВА МУТАФЧИЕВА (неизв.) – учителка. Родена в Севлиево. Дългогодишна учителка в основните училища в Русе.
Тя прави дарение (преди 1931 г.) от 5 хил. лв. за образуване на фонд на нейно име. Свързана чрез своята професия с децата, дарителката желае с годишните приходи да помогне на бедни ученици при начално у-ще “Иван Вазов” в Русе.
Дарението е прието и фондът е образуван. Управлява се от учителския съвет на училището. През март 1931 г. директорът съобщава на МНП, че волята на дарителката се изпълнява.
Други данни за фонда и благотворителната му дейност не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 375, л. 76–77, 86. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад