Енциклопедия Дарителството

“ЗЛАТА И ХРИСТО МУТАФЧИЕВИ”

“ЗЛАТА И ХРИСТО МУТАФЧИЕВИ”

Дарител е ХРИСТО ТОДОРОВ МУТАФЧИЕВ (24 окт. 1873 – неизв.) – учител. Роден в Севлиево. През 1892 г. завършва Педагогическото училище в Казанлък. Учителства в Севлиево (1892–1899), след което е назначен за околийски училищен инспектор в Плевенска околия. През 1919 г. се премества да живее в Русе, където последователно е учител във Втора прогимназия, директор на Пета и Втора прогимназия.
С писмо от 24 май 1926 г. Хр. Мутафчиев прави дарение от 2200 лв. (в ценни книжа) за Втора прогимназия “Л. Каравелов” в Русе. Желанието му е да се образува благотворителен фонд, носещ неговото име и на съпругата му Злата Мутафчиева (вж. “Злата Хр. Мутафчиева” – фонд). Ежегодно на празника на светите братя Кирил и Методий от него да се дават помощи на бедни ученици с добър успех.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 24 май 1926 г. През 1927, 1928 и 1930 г. дарителят увеличава капитала, така че той достига 5 хил. лв. Намерението му е да продължи да внася средства, докато фондът нарасне на 10 хил. лв. Според писмо на училищното ръководство до МНП от 1931 г. волята на дарителя се изпълнява.
Други данни за фонда и благотворителната му дейност не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 375, л. 88, 96–98. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад