Енциклопедия Дарителството

“ЗЛАТА КЕРЕКОВА ТЪПЧИЛЕЩОВА”

“ЗЛАТА КЕРЕКОВА ТЪПЧИЛЕЩОВА”

Дарител е ЗЛАТА КЕРЕКОВА ТЪПЧИЛЕЩОВА (неизв.). През 1907 г. завещава на българските основни училища в Одрин недвижим имот, намиращ се в София на ул. “Граф Игнатиев” № 44. Желанието на дарителката е приходите от имота да се използват за издръжката на училищата, както и за предоставяне на стипендии на ученици, родом от Одрин. Данните за историята на фонда са оскъдни. Не е известно кога Одринското училищно настоятелство приема дарението и образува фонд, както и как изпълнява волята на дарителката. По негово решение фондът е предаден под управлението на Св. синод. За пръв път е вписан в бюджета на фондовете за 1929–1930 г. с капитал 88 200 лв. Липсват данни и за оценката на недвижимия имот, но годишните наеми от него възлизат на ок. 60 хил. лв.
През 1933 г. с цел да повиши приходите Св. синод решава да построи доходно здание. За целта през 1933–1935 г. са изразходвани ок. 2,250 млн. лв. Част от средствата се взема в заем от други фондове, управлявани от църквата, а друга се отпуска от капитала и приходите на фонда. Строежът приключва ок. 1936 г., а апартаментите и магазините се отдават под наем. Годишният приход от тях варира от 103 200 лв. (1937) до 250 518 лв. (1948).
Още с преминаването си към Св. синод фондът започва да отпуска по няколко стипендии за учащи се. Средствата възлизат на 29–42 хил. лв. годишно. Не е известно дали се спазва изискването към стипендиантите да са родом от Одрин. Подпомагат се ученици от духовните семинарии в България. Между тях е Христо Георгиев, който през 1933 г. учи в Софийската семинария.
Голям дял от приходите на фонда се изразходва по поддръжката на доходното здание, по плащането на данъци и застраховки за него, по погасяването на заема, взет при строежа. По време на бомбардировките на София през 1944 г. сградата е повредена. Благотворителната дейност на фонда прекъсва през 1945 г.
След тази дата всички приходи, получавани от лихви и наеми, се изразходват за възстановяването и поддръжката на имота и за погасяване на заема.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 791 к, оп. 1, а.е. 46, л. 437–445; а.е. 47, л. 425–432; а.е. 50, л. 188, 486; а.е. 53,
л. 132, 802; а.е. 195, а.е. 220. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад