Енциклопедия Дарителството

“ЗОРА С. БАРУТЧИЙСКА”

“ЗОРА С. БАРУТЧИЙСКА”

Дарител е ВЕРА СЕРАФИМОВА БАРУТЧИЙСКА (неизв.) от София.
На 2 апр. 1942 г. дарява 50 хил. лв. за образуване при МНП на фонд на името на покойната ѝ майка Зора С. Барутчийска. Лихвите от него са предназначени за подпомагане на бедни болни ученички от Трета софийска девическа гимназия. В случай че се създаде друга гимназия в същия район (най-крайните западни квартали на столицата), то помощите трябва да се пренасочат към нея. Фондът е учреден на 20 апр. с.г. със заповед на МНП и е включен във фонд “Завещатели и дарители”. Първите помощи следва да се отпуснат през учебната 1943/1944 г., като размерът им се определя от учителския съвет съобразно болестите на ученичките и постъпленията във фонда. Данни за такива помощи не са установени. Капиталът на фонда към 1 ян. 1944 възлиза на 52 500 лв., а към 1 ян. 1948 г. – на 66 500 лв.
Фондът е ликвидиран през 1948 г., когато средствата от фонда “Завещатели и дарители” при МНП се вливат в държавния бюджет.
Вера Барутчийска дарява средства и за образуване на два фонда на името на покойния ѝ баща Серафим Барутчийски (вж. “Серафим Ив. Барутчийски” – фондове).

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 51, л. 1–7; а.е. 192, л. 1–16; оп. 7, а.е. 89, л. 58.

(К. Анчова)

Тагове

Назад