Енциклопедия Дарителството

“ХАДЖИ МАРИЯ И ЙОРДАН ДРЯНОВСКИ”

“ХАДЖИ МАРИЯ И ЙОРДАН ДРЯНОВСКИ”

Дарител е Мария Йорданова Дряновска (ян. 1868, Панагюрище – ок. 1940) (вж. “Стоянка Дряновска” – фонд).
През 1931 г. прави дарение от 20 хил. лв. за основаване на фонд към МНП на нейно и на съпруга ѝ име. Фондът “Хаджи Мария и Йордан Дряновски” е създаден със заповед на МНП от 27 май 1931 г. и включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Половината от ежегодните приходи от капитала са предназначени за закупуване на облекло и обувки на ученици и ученички от Дряновското народно основно училище. Подпомагат се ученици с добро поведение и успех, деца на бедни родители, родом от Дряново, българи от източно православие. Другата половина от приходите се капитализира.
С дарените средства са закупени 64 облигации от БДЗ (1923) по 500 лв. на обща стойност 32 хил. лв. През 1932 г. М. Дряновска усилва фонда, като внася нови 5 хил. лв. През следващите години капиталът нараства от капитализиране на част от приходите, от лихви и инкасирани купони, като към 1 ян. 1933 г. възлиза на 46 337 лв.; към 1 ян. 1939 г. – на 75 546 лв.; към 1 ян. 1944 г. – 94 246 лв.; към 1 ян. 1947 г. – 104 287 лв., вложени в облигации и текущи сметки в БНБ и БЗКБ.

От 1937 г. започва използването на част от приходите по предназначение, като са закупени дрехи за бедни ученици от Дряновското народно основно училище на стойност 1500 лв. С тази цел през 1940 и 1941 г. са изразходвани по 1800 лв., през 1942 – 1400 лв., през 1943 г. – 2200 лв., и през 1946 г. – 1500 лв. През 1942 г. за това са предоставени 1400 лв. и през 1943 г. – на два пъти общо 2900 лв.

М. Тодоракова

Назад