Енциклопедия Дарителството

“ХАДЖИ МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДРЯНОВСКА ПО БАЩА НЕМСКА, РОДЕНА В ГР. ПАНАГЮРИЩЕ”

“ХАДЖИ МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДРЯНОВСКА ПО БАЩА НЕМСКА, РОДЕНА В ГР. ПАНАГЮРИЩЕ”

Дарител е хаджи Мария Йорданова Дряновска (ян. 1868, Панагюрище – ок. 1940) (вж. “Стоянка Дряновска” – фонд).
Дарението е от 20 хил. лв. за подпомагане образованието в родния град на дарителката Панагюрище. На 26 юни 1940 г. чрез директора на Първа софийска девическа гимназия превежда средствата на МНП за основаване на фонда. Желанието ѝ е фондът да се управлява от министерството, като по преценка на Учителския съвет на средищната прогимназия в Панагюрище от приходите се подпомага ежегодно с книги или облекло един ученик или ученичка. Избраните ученици трябва да са бедни, родени в Панагюрище и от семейство на панагюрци. Помощта да се предоставя по време на годишния акт на прогимназията, като директорът представи с няколко думи живота и делото на дарителката. М. Дряновска поема задължението да увеличава капитала на фонда всяка година.

Фондът е основан със заповед на МНП от 4 юли 1940 г. и е вписан в бюджета на обединения фонд “Завещатели и дарители”. По волята на дарителката 75 % от годишните приходи са предназначени за подпомагане на ученици от прогимназия в Панагюрище. Останалите 25 % се капитализират за увеличаване на основния капитал. През 1940 г. дарените средства са вложени в облигации от БДЗ (1923). Капиталът нараства от капитализиране на лихви и инкасирани купони и към 1 ян. 1942 г. стойността му се изчислява на 31 784 лв.; към 1 ян. 1944 г. – 34 793 лв.; към 1 ян. 1947 – 41 588 лв. В отчетната документация не са отразени данни за използване на приходите по предназначение. В партидната книга на другия фонд към МНП, основан от М. Дряновска – “Хаджи Мария и Йордан Дряновски”, през 1942 г. е отразено превеждането на 1400 лв. от приходите за подпомагане на ученици от Панагюрската прогимназия, през юли 1943 – на 1500 лв., и през авг. с.г. – на 1400 лв.)

М. Тодоракова

Назад