Енциклопедия Дарителството

“СЕРАФИМ ИВ. БАРУТЧИЙСКИ” – ФОНДОВЕ

“СЕРАФИМ ИВ. БАРУТЧИЙСКИ” – ФОНДОВЕ

Дарител е Серафим Иванов Барутчийски (6 дек. 1869 – 4 юли 1939) – учител. Роден в гр. Кочани, Македония. Средно образование получава в Педагогическото училище в Кюстендил. Завършва филология във Висшето училище (СУ), след което в продължение на две години специализира славистика и немски език във Виенския университет. В продължение на 17 години, от 1895 до 1912 г., е учител по български език и литература и по немски език в Пловдив – в Мъжката гимназия “Александър I” (на която през 1910–1912 г. е и директор) и в Девическата гимназия. През 1912 г. е преместен в Трета софийска мъжка гимназия “Уилям Гладстон”. Ерудиран преподавател, той е автор на множество учебници и учебни помагала по български и немски език, и на биографични очерци за Христо Ботев, Отец Кирил Нектариев, Хаджи Гьока Павлов и т.н. Умира в София.

ФОНД № 1 “Серафим Ив. Барутчийски”
(при МНП)

В изпълнение на неговото завещание, на 24 юли 1939 г. дъщеря му Вера Серафимова Барутчийска (вж. “Зора С. Барутчиска*” – фонд) внася 125 хил. лв. за образуване на фонд при МНП. Годишните приходи от него са за стипендия на един беден студент, като през едната година тя се дава на студент по немска, а на следващата година – по славянска филология, след което отново за студент по немска филология и т.н. Със заповед на Министерството от 26 юли 1939 г. е учреден фонд “Серафим Ив. Барутчийски”. Неговият капитал към 1 ян. 1944 г. е 250 135 лв., към 1 ян. 1947 г. – 293 хил. лв. Изплащането на стипендиите започва от учебната 1940/1941 г. След проведен изпит, по решение на Историко-филологическия факултет и на АС на СУ първа стипендиантка на фонда става Мария С. Кадънкова – студентка по немска филология, която получава по 700 лв. месечно. Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

Фонд № 2 “Серафим Ив. Барутчийски”
(при Трета софийска мъжка гимназия)

През септ. 1939 г. Вера Серафимова Барутчийска предоставя на Трета софийска мъжка гимназия 25 хил. лв. за образуване на още един фонд на името на баща ѝ. Приходите от него са предназначени за подпомагане на бедни ученици от гимназията. Други данни за този фонд не са открити.

(К. Анчова

Назад