Енциклопедия Дарителството

“СЛАВИ И СТОЯНА ХАДЖИПЕНЧЕВИ”

“СЛАВИ И СТОЯНА ХАДЖИПЕНЧЕВИ”

Дарител е Слави Хаджипенчев (вж. “Бедни ученици от Розовец” – фонд). Със завещание от 13 септ. 1939 г. той оставя на МНП къща и дворно място, намиращи се на ул. “Опълченска” № 10 в София. Желанието на дарителя е недвижимият имот да бъде продаден и със средствата да се учреди фонд, който да носи неговото и на съпругата му име. Докато това стане, къщата да се дава под наем. От приходите на благотворителния фонд да се осигурява една стипендия на студент от СУ. Изисквания към специалността на стипендиантите не се поставят. Дарителят дава предимство при кандидатстването на представителите на родовете Хаджипенчеви и Тамбукови от с. Розовец. Ако липсва такъв кандидат, стипендията се предоставя на беден младеж, посочен от общинското управление и одобрен от МНП.
Дарението е прието. Вероятно поради неуредици със собствеността на недвижимия имот, образуването на фонда се забавя.
Други данни за фонда не са открити.

Р. Стоянова

Назад