Енциклопедия Дарителството

“ТЕОДОРА ИЛИЯ ШОТОВА”

“ТЕОДОРА ИЛИЯ ШОТОВА”

Дарител е Илия Атанасов Шотов (вж. “Илия А. Шотов” – фонд). През март 1938 г. дарява 100 хил. лв. (в облигации от БДЗ) на Девическото стопанско училище “Трудолюбие” при Женското благотворително дружество (ЖБД) “Майка” във Варна за образуване на фонд на името на съпругата му Теодора Шотова (1858 – 14 юни 1936). Родена в Клисура, Македония. Преселва се във Варна, където развива широка обществена и благотворителна дейност като член на д-во “Майка”. Умира във Варна.
Според дарителя ежегодните лихви трябва да се използват за издръжка или подпомагане на една бедна, но способна ученичка, за да може да завърши курсовете при училището. Настоятелството на дружеството определя кандидата и по възможност да произхожда от с. Загоричани, Костурско. Ако няма такава, може да се избере девойка от Варна или от Варненска околия. “С всичко това желая да подпомогна скромно за осъществяването на високоблагородните цели на дружеството Ви, да зачета паметта на покойната ми съпруга и да засвидетелствам обичта и привързаността ми към родния ми край, специално към историческото село Загоричани, Костурско, сега в гръцка Македония”.

Дружество “Майка” приема с благодарност дарението и учредява фонд “Теодора Илия Шотова”. Управлява се от настоятелството на дружеството. През учебните 1942/1943 и 1943/1944 г. са отпуснати средства за издръжката на една ученичка от V–VІ клас; 15 ученички ежедневно получават безплатен обяд, а други пари са дадени за набавяне на необходимите учебници.
Фондът се закрива заедно с Девическото стопанско у-ще “Трудолюбие” при ЖБД “Майка”, Варна.

В. Николова

Назад