Енциклопедия Дарителството

На фокус

 • „СТРАТИЕВ – НАРОДНО РАЗВИТИЕ“*
 • „СТРАТИЕВ – НАРОДНО РАЗВИТИЕ“*

  Дарител е Тодор Стратиев (ок. 1841 – 17 авг. 1890) – сапунджия. Роден в Ловеч. Остава кръгъл сирак, но на 20 години вече е самостоятелен сапунджия и с труд и постоянство натрупва значително състояние. Образован и културен, той поставя началото на църковния въпрос в Ловеч и на борбата срещу владиката Иларион. Подпомага местния революционен комитет. По време на Руско-турската война (1877–1878) избягва в Свищов. След Освобождението се завръща в Ловеч. Избиран за общински съветник. На 19 юли 1889 г. Т. Стратиев завещава цялото си движимо и недвижимо имущество (къща, няколко дюкяна, сапунджийница, ниви, лозя, ливади, акции, ценни книжа и др.) на стойност ок. 12 хил. зл. лв. на МНП. След смъртта му изпълнителят на завещанието трябва да продаде в тригодишен срок доброволно или чрез публичен търг имотите. След изплащане на всички дългове, останалата сума следва да бъде внесена в банка по сметка на МНП за образуване на фонд "Стратиев – народно развитие". Мотивите

 • УЧЕНИЧЕСКА ТРАПЕЗАРИЯ „ВЕЛИКА И ИВАН ЛИЧЕВИ“ И ПРИЮТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТАРИ И НЕДЪГАВИ ХОРА
 • УЧЕНИЧЕСКА ТРАПЕЗАРИЯ „ВЕЛИКА И ИВАН ЛИЧЕВИ“ И ПРИЮТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТАРИ И НЕДЪГАВИ ХОРА

  Подтикът за формирането на организацията идва от дарението, направено от съпрузите Иван и Велика Личеви. Данните за тях са оскъдни. Иван Бойков Личев (1845, Копривщица – 1907, Пловдив) е търговец и стопански деец. Пренася стопанската си дейност в Пловдив. След смъртта му семейният бизнес се поема от неговия син Личо Личев. В края на живота си И. Личев прави още няколко големи дарения. Според данните на МНП той предоставя по 2 хил. лв. за образуването на 2 фонда за подпомагане на бедни ученици в копривщенските и пловдивски училища, подарява по 1000 лв. за безплатните ученически трапезарии в двата града. Съпрузите оставят за откриване на трапезария в родната Копривщица недвижим имот, състоящ се от къща и дворно място с площ 1300 кв. м. Оценката на имота е ок. 79 хил. лв. Подтикнати от жеста на своите щедри съграждани, на 17 ноем. 1902 г. копривщенци образуват Дружество за безплатна ученическа трапезария. Приет е устав на организацията, който се променя и

 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“
 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“

  Дарител е Тодор Христов Пиперевски (1877 – 10 септ. 1942) – търговец, крупен акционер в АД "Никола Чилов" (Костинброд) и собственик на АД "Марица" (Пловдив). Роден в Щип, Македония, в бедно семейство. Тъй като след Руско-турската война (1877–1878) родният му град остава в пределите на Османската империя, той заминава за България и се установява в София. Проявява усет към търговията и заедно с Димитър Савов създава търговско-предприемаческо дружество "Савов–Пиперевски". През 1926 г. директорът на химическата фабрика в Костинброд д-р Никола Чилов, заедно с АД "Савов–Пиперевски" изкупуват акциите на Френско-българската банка и стават собственици на предприятието. След смъртта на Н. Чилов (1936) наследниците му откупуват по-голямата част от дяловете на останалите акционери и превръщат фабриката в най-големия и модерен завод за растителни масла, сапуни, туткал, козметични препарати, като Т. Пиперевски остава акционер. Между 1938 и 1940 г. той създава и модерна тъкачна фабрика АД "Марица" в Пловдив със 150 стана и необходимите инсталации,

Знаете ли, че?

Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

Откриването и издръжката на безплатни ученически трапезарии е една от най-популярните и ефикасни форми за…

Прочети повече