Енциклопедия Дарителството

На фокус

 • „СТЕФАН ОБРЕЙКОВ“ – ФОНДОВЕ
 • „СТЕФАН ОБРЕЙКОВ“ – ФОНДОВЕ

  Дарител е Стефан Обрейков (9 март 1861 – 18 март 1940) – индустриалец и търговец. Роден в Клисура. Завършва Пловдивската гимназия. Учителства в гимназията в Прилеп, след което завършва висше търговско училище в Киев и Одеската търговска академия. В Одеса отваря своя фирма (1884) и се занимава с търговия. След завръщането си в България участва дейно в работата на Пловдивската търговско-индустриална камара първоначално като член на комисии, а по-късно като неин председател (1909–1912; 1920–1924) и подпредседател. През 1925 г. е провъзгласен за почетен председател на камарата. Ст. Обрейков участва в образуването на професионалната организация на търговците и индустриалците в Пловдив, чийто председател е дълги години. Избиран е за общински съветник, помощник-кмет на Пловдив, а по-късно и за Пловдивски окръжен съветник и народен представител. Умира в Пловдив. Фонд № 1 "Стефан Обрейков" (при БАН) На 9 септ. 1940 г. д-р Обрейко Ст. Обрейков в изпълнение на последното желание на баща си съобщава на председателя на БАН за

 • ДЪРЖАВНА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ „ДОБРИ П. ЧИНТУЛОВ“
 • ДЪРЖАВНА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ „ДОБРИ П. ЧИНТУЛОВ“

  Създаването на Сливенската мъжка гимназия бележи важен момент в духовното и политическото развитие на българския народ и има особено значение за града и региона. В доклада си по повод 55-годишнината от създаването на училището директорът му отбелязва, че то е "една особена издънка на обществения живот и затова неговото зараждане и възход, неговите радости и скърби, с една дума всички моменти на неговата история, са неразривно свързани чрез хиляди нишки с историята на нашия народ и нашия град". Началото се поставя през учебната 1835/1836 г., когато видни педагози и книжовници откриват килийно училище, прераснало по-късно в трикласно и петокласно учебно заведение. Но истинският организатор на новобългарската просвета в Сливен става талантливият поет и учител Добри Чинтулов. Завършил курса на Одеската семинария, през 1849 г. той се завръща в родния си град, преустройва училищната програма, отваря нови класове и създава едно добре уредено класно училище, в което се преподава само на български език.

 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“
 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“

  Дарител е Тодор Христов Пиперевски (1877 – 10 септ. 1942) – търговец, крупен акционер в АД "Никола Чилов" (Костинброд) и собственик на АД "Марица" (Пловдив). Роден в Щип, Македония, в бедно семейство. Тъй като след Руско-турската война (1877–1878) родният му град остава в пределите на Османската империя, той заминава за България и се установява в София. Проявява усет към търговията и заедно с Димитър Савов създава търговско-предприемаческо дружество "Савов–Пиперевски". През 1926 г. директорът на химическата фабрика в Костинброд д-р Никола Чилов, заедно с АД "Савов–Пиперевски" изкупуват акциите на Френско-българската банка и стават собственици на предприятието. След смъртта на Н. Чилов (1936) наследниците му откупуват по-голямата част от дяловете на останалите акционери и превръщат фабриката в най-големия и модерен завод за растителни масла, сапуни, туткал, козметични препарати, като Т. Пиперевски остава акционер. Между 1938 и 1940 г. той създава и модерна тъкачна фабрика АД "Марица" в Пловдив със 150 стана и необходимите инсталации,

Знаете ли, че?

Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

Откриването и издръжката на безплатни ученически трапезарии е една от най-популярните и ефикасни форми за…

Прочети повече