Енциклопедия Дарителството

На фокус

 • „СТОЯН Н. КИСЕЛОВ“ – ФОНДОВЕ
 • „СТОЯН Н. КИСЕЛОВ“ – ФОНДОВЕ

  Дарител е Стоян Ненов Киселов (11 март 1872 – 20 септ. 1937) – банков чиновник. Роден в Търново, произхожда от заможната и известна търновска фамилия Киселови. Получава основно и средно образование в родния си град и висше финансово и търговско образование – във Виена (1888–1892). Завръща се в България през 1893 г. и отбива военната си служба като доброволец в 17. пехотен Доростолски полк в Русе. От 1894 г. е чиновник към БНБ. В тази институция заема отговорни постове до пенсионирането си (1923) – през 1899 г. е преместен в клона на банката във Видин, след това последователно в Сливен (1907–1908), София, Плевен. По време на Първата световна война (1915–1918) е изпратен да основе банкови клонове в Солун, Одрин и Дедеагач; от 1916 г. е назначен за комендант на Кюстенджа. Активен деец на гимнастическото движение в България, основава и ръководи дружества към него във всички селища, където работи; от 1920 г. е касиер на Съюза

 • БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН МОРСКИ СГОВОР
 • БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН МОРСКИ СГОВОР

  Българският народен морски сговор (БНМС) е създаден като културно-просветно сдружение и според неговия устав "стои вън от всички партийни и политически организации, течения и прояви в страната". Основан е на 1 юли 1920 г. във Варна от група морски офицери с цел да работи за напредъка на страната, като популяризира знанията за морето и водното богатство на България. За негов пръв председател е избран капитан-лейтенант Иван Андреев Михайлов (9 дек. 1887, Търново – 1962, Варна). Завършил Кадетския корпус в С. Петербург и Военното училище в София през 1907 г., специализира в Германия. Единственият български морски офицер, командвал Дунавската флотилия, а впоследствие (1930–1934) и бойната авиация на страната. В началото на 20-те години на 20. век клонове на новосъздадената организация се изграждат в различни български селища, но масовизирането ѝ започва след Учредителния събор, състоял се през май 1923 г. във Варна. През 1924 г. в града е положено началото и на печатния орган на БНМС – сп.

 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“
 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“

  Дарител е Тодор Христов Пиперевски (1877 – 10 септ. 1942) – търговец, крупен акционер в АД "Никола Чилов" (Костинброд) и собственик на АД "Марица" (Пловдив). Роден в Щип, Македония, в бедно семейство. Тъй като след Руско-турската война (1877–1878) родният му град остава в пределите на Османската империя, той заминава за България и се установява в София. Проявява усет към търговията и заедно с Димитър Савов създава търговско-предприемаческо дружество "Савов–Пиперевски". През 1926 г. директорът на химическата фабрика в Костинброд д-р Никола Чилов, заедно с АД "Савов–Пиперевски" изкупуват акциите на Френско-българската банка и стават собственици на предприятието. След смъртта на Н. Чилов (1936) наследниците му откупуват по-голямата част от дяловете на останалите акционери и превръщат фабриката в най-големия и модерен завод за растителни масла, сапуни, туткал, козметични препарати, като Т. Пиперевски остава акционер. Между 1938 и 1940 г. той създава и модерна тъкачна фабрика АД "Марица" в Пловдив със 150 стана и необходимите инсталации,

Знаете ли, че?

Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

Откриването и издръжката на безплатни ученически трапезарии е една от най-популярните и ефикасни форми за…

Прочети повече