Енциклопедия Дарителството

На фокус

 • „ХАДЖИ НЕНЧО ДОНЧЕВ ПАЛАВЕЕВ“ – ФОНДАЦИИ
 • „ХАДЖИ НЕНЧО ДОНЧЕВ ПАЛАВЕЕВ“ – ФОНДАЦИИ

  Дарител е хаджи Ненчо Дончев Палавеев (март 1859 – 18 септ. 1936) – търговец, рентиер, лихвар. Роден в Копривщица* в заможното семейство на поклонниците Дончо и Неша Палавееви. Баща му е търговец на абаджийски изделия, един от собствениците на търговското дружество, известно като "Масърската компания", която има кантори в Александрия, Кайро, Цариград. През 1869 г. семействата на Дончо Палавеев и Иванчо Маджаров, в това число и малкият Ненчо, тръгват към свещения град Йерусалим, посещават Божи гроб и стават хаджии. След като завършва четирикласното училище в родния си град, през 1871 г. х. Ненчо Палавеев отново заминава за Египет, за да помага на баща си и да изучи занаят. След Руско-турската война (1877–1878) семейната търговията запада и баща му и брат му се завръщат в Копривщица, но той остава в Египет, като поема дюкяните в Кайро и Александрия. Проявявайки нюх и размах, отваря магазин за сладкарски изделия, обикаля и опознава много държави от

 • ЕВРЕЙСКО МИЛОСЪРДНО ДРУЖЕСТВО „КУПАТ ЦЕДАКА И БИКУР ХОЛИМ“
 • ЕВРЕЙСКО МИЛОСЪРДНО ДРУЖЕСТВО „КУПАТ ЦЕДАКА И БИКУР ХОЛИМ“

  Една от най-успешните и активни еврейски благотворителни организации в страната. На 20 февр. 1905 г. 10 души, видни представители на еврейската общност в столицата, се събират и учредяват израилско милосърдно дружество "Купат Цедака". На 17 авг. 1906 г. към организацията се присъединява институтът "Бикур Холим" (в превод лечебница) за безплатна медицинска помощ. Приема се устав, утвърден от МВРНЗ през 1909 г. Според него целта на дружеството е да помага на бедни израилтяни в столицата с материални средства, да им оказва безплатна медицинска помощ, да ги снабдява с лекарства. Членовете са действителни, спомагателни и почетни. Управлява се от настоятелство, състоящо се от 9 избрани и 3 назначени от Синагогиалното настоятелство членове. Дейността на организацията се намира под надзора на настоятелството на Синагогата. Финансира се от членски внос, доброволни помощи и дарения, помощи от Синагогата и др. Дългогодишен председател е Софийският равин Давид Пипано. Първоначално дружеството се занимава с подпомагане на бедни евреи с храни, дрехи

 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“
 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“

  Дарител е Тодор Христов Пиперевски (1877 – 10 септ. 1942) – търговец, крупен акционер в АД "Никола Чилов" (Костинброд) и собственик на АД "Марица" (Пловдив). Роден в Щип, Македония, в бедно семейство. Тъй като след Руско-турската война (1877–1878) родният му град остава в пределите на Османската империя, той заминава за България и се установява в София. Проявява усет към търговията и заедно с Димитър Савов създава търговско-предприемаческо дружество "Савов–Пиперевски". През 1926 г. директорът на химическата фабрика в Костинброд д-р Никола Чилов, заедно с АД "Савов–Пиперевски" изкупуват акциите на Френско-българската банка и стават собственици на предприятието. След смъртта на Н. Чилов (1936) наследниците му откупуват по-голямата част от дяловете на останалите акционери и превръщат фабриката в най-големия и модерен завод за растителни масла, сапуни, туткал, козметични препарати, като Т. Пиперевски остава акционер. Между 1938 и 1940 г. той създава и модерна тъкачна фабрика АД "Марица" в Пловдив със 150 стана и необходимите инсталации,

Знаете ли, че?

Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

Откриването и издръжката на безплатни ученически трапезарии е една от най-популярните и ефикасни форми за…

Прочети повече