Енциклопедия Дарителството

На фокус

 • „СЛАВЧО НИКОЛА Х. СЛАВЧЕВ“
 • „СЛАВЧО НИКОЛА Х. СЛАВЧЕВ“

  Дарители са Кина и Никола Хаджиславчеви. Кина Хаджиславчева (4 юли 1858 – неизв.) – домакиня. Родена в Бяла Черква. Живее в Търново. Никола Хаджиславчев Паскалев (13 дек. 1853 – 27 апр. 1927) – търговец, земевладелец, фабрикант. Произхожда от известния търговски род на хаджи Славчо хаджи Паскалев. Учи в родния си град и в Роберт колеж в Цариград. От 1872 г. служи в 58. Одески полк. След Освободителната война (1877–1878) завършва първия випуск на Военното училище в София с чин поручик. Служи три години в Шуменския гарнизон. Напуска армията и се заема с търговска дейност. През 1892 г. основава една от първите пивоварни фабрики в България. Участва като запасен офицер в Сръбско-българската (1885) и в Балканските войни (1912–1913). Умира в Търново. К. и Н. Хаджиславчеви са щедри дарители за просветни и културни организации във В. Търново. Те дават 100 хил. лв. на Втора прогимназия "Иларион Макариополски" за образуване на фонд, с чиито лихви да се подпомагат с

 • УЧЕНИЧЕСКА ТРАПЕЗАРИЯ „ВЕЛИКА И ИВАН ЛИЧЕВИ“ И ПРИЮТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТАРИ И НЕДЪГАВИ ХОРА
 • УЧЕНИЧЕСКА ТРАПЕЗАРИЯ „ВЕЛИКА И ИВАН ЛИЧЕВИ“ И ПРИЮТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТАРИ И НЕДЪГАВИ ХОРА

  Подтикът за формирането на организацията идва от дарението, направено от съпрузите Иван и Велика Личеви. Данните за тях са оскъдни. Иван Бойков Личев (1845, Копривщица – 1907, Пловдив) е търговец и стопански деец. Пренася стопанската си дейност в Пловдив. След смъртта му семейният бизнес се поема от неговия син Личо Личев. В края на живота си И. Личев прави още няколко големи дарения. Според данните на МНП той предоставя по 2 хил. лв. за образуването на 2 фонда за подпомагане на бедни ученици в копривщенските и пловдивски училища, подарява по 1000 лв. за безплатните ученически трапезарии в двата града. Съпрузите оставят за откриване на трапезария в родната Копривщица недвижим имот, състоящ се от къща и дворно място с площ 1300 кв. м. Оценката на имота е ок. 79 хил. лв. Подтикнати от жеста на своите щедри съграждани, на 17 ноем. 1902 г. копривщенци образуват Дружество за безплатна ученическа трапезария. Приет е устав на организацията, който се променя и

 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“
 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“

  Дарител е Тодор Христов Пиперевски (1877 – 10 септ. 1942) – търговец, крупен акционер в АД "Никола Чилов" (Костинброд) и собственик на АД "Марица" (Пловдив). Роден в Щип, Македония, в бедно семейство. Тъй като след Руско-турската война (1877–1878) родният му град остава в пределите на Османската империя, той заминава за България и се установява в София. Проявява усет към търговията и заедно с Димитър Савов създава търговско-предприемаческо дружество "Савов–Пиперевски". През 1926 г. директорът на химическата фабрика в Костинброд д-р Никола Чилов, заедно с АД "Савов–Пиперевски" изкупуват акциите на Френско-българската банка и стават собственици на предприятието. След смъртта на Н. Чилов (1936) наследниците му откупуват по-голямата част от дяловете на останалите акционери и превръщат фабриката в най-големия и модерен завод за растителни масла, сапуни, туткал, козметични препарати, като Т. Пиперевски остава акционер. Между 1938 и 1940 г. той създава и модерна тъкачна фабрика АД "Марица" в Пловдив със 150 стана и необходимите инсталации,

Знаете ли, че?

Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

Откриването и издръжката на безплатни ученически трапезарии е една от най-популярните и ефикасни форми за…

Прочети повече