Енциклопедия Дарителството

На фокус

 • „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“
 • „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“

  След бляскавото всенародно честване през 1920 г. на 70 години от рождението на Иван Вазов, през 1921 г. правителството на Александър Стамболийски подобаващо отбелязва и 30-годишната литературна и творческа дейност на поета на българското село Цанко Церковски (28 окт. 1869 – 2 май 1926) – един от основоположниците и ръководителите на БЗНС, министър и дългогодишен народен представител. Роден в Бяла черква. Умира в София. "Ценейки заслугите му за отечествената култура и литература", на 15 септ. 1921 г. ХІХ ОНС приема решение за национално дарение за твореца в размер на 80 хил. лв. Много държавни и обществени учреждения и граждани също дават материален израз на своята почит. Печатът съобщава за едно от най-щедрите дарения от 100 хил. лв. на добре познатия едър търговец и филантроп Димитър Кудоглу. Сумата нараства и от продажбата на издадените от МНП в чест на юбиляря книги "Прослава на Цанко Церковски" и "Юбилеен сборник на Цанко Церковски", както и от повсеместно организираните вечеринки,

 • БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ДОБРИЯТ САМАРЯНИН“
 • БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ДОБРИЯТ САМАРЯНИН“

  Началото на Благотворителното дружество "Добрият Самарянин" се полага на 15 ноем. 1901 г. Истинското начало обаче е положено през ноем. 1902 г., когато активни негови дейци успяват да преодолеят пречки от различен характер и започват пълноценен организационен живот. Според първия устав, приет в началото на 1903 г., целта на дружеството е да подпомага бедни ученици с училищни пособия, дрехи, обувки и лекарства. Втората голяма задача е задължението "да издържа безплатни трапезарии" за бедни деца от българските основни и класни училища в Бургас. В устава от 1908 г. организацията разширява кръга на подпомаганите с храна, като включва и учениците от гимназията. Членовете се разделят в три групи: действителни, спомагателни и почетни. В списъка на хората, които имат особени заслуги за създаването и укрепването на дружеството, фигурират имената на видните жители на града: Иван х. Петров – индустриалец, иконом Константин Христов, Анна Бозвелиева – директор на Професионалното училище, Лазар Гавалюгов, Грозю Баев, Лазар Обрешков, д-р Големанов,

 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“
 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“

  Дарител е Тодор Христов Пиперевски (1877 – 10 септ. 1942) – търговец, крупен акционер в АД "Никола Чилов" (Костинброд) и собственик на АД "Марица" (Пловдив). Роден в Щип, Македония, в бедно семейство. Тъй като след Руско-турската война (1877–1878) родният му град остава в пределите на Османската империя, той заминава за България и се установява в София. Проявява усет към търговията и заедно с Димитър Савов създава търговско-предприемаческо дружество "Савов–Пиперевски". През 1926 г. директорът на химическата фабрика в Костинброд д-р Никола Чилов, заедно с АД "Савов–Пиперевски" изкупуват акциите на Френско-българската банка и стават собственици на предприятието. След смъртта на Н. Чилов (1936) наследниците му откупуват по-голямата част от дяловете на останалите акционери и превръщат фабриката в най-големия и модерен завод за растителни масла, сапуни, туткал, козметични препарати, като Т. Пиперевски остава акционер. Между 1938 и 1940 г. той създава и модерна тъкачна фабрика АД "Марица" в Пловдив със 150 стана и необходимите инсталации,

Знаете ли, че?

Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

Откриването и издръжката на безплатни ученически трапезарии е една от най-популярните и ефикасни форми за…

Прочети повече