Енциклопедия Дарителството

На фокус

 • „СЛАВЧО НИКОЛА Х. СЛАВЧЕВ“
 • „СЛАВЧО НИКОЛА Х. СЛАВЧЕВ“

  Дарители са Кина и Никола Хаджиславчеви. Кина Хаджиславчева (4 юли 1858 – неизв.) – домакиня. Родена в Бяла Черква. Живее в Търново. Никола Хаджиславчев Паскалев (13 дек. 1853 – 27 апр. 1927) – търговец, земевладелец, фабрикант. Произхожда от известния търговски род на хаджи Славчо хаджи Паскалев. Учи в родния си град и в Роберт колеж в Цариград. От 1872 г. служи в 58. Одески полк. След Освободителната война (1877–1878) завършва първия випуск на Военното училище в София с чин поручик. Служи три години в Шуменския гарнизон. Напуска армията и се заема с търговска дейност. През 1892 г. основава една от първите пивоварни фабрики в България. Участва като запасен офицер в Сръбско-българската (1885) и в Балканските войни (1912–1913). Умира в Търново. К. и Н. Хаджиславчеви са щедри дарители за просветни и културни организации във В. Търново. Те дават 100 хил. лв. на Втора прогимназия "Иларион Макариополски" за образуване на фонд, с чиито лихви да се подпомагат с

 • АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ
 • АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ

  Първото средно училище в България, създадено още в периода на Възраждането. Неговото възникване и развитие са неразривно свързани с идеите, дейността и щедростта на идеолога на новобългарското образование Васил Априлов. Гимназията израства на базата на Габровското взаимно училище, отворено по почин на Априлов и Одеския кръг българи през 1835 г. Училището е първото новобългарско светско учебно заведение и дава тласък за откриването на подобни училища и в други градове. В него учителстват едни от най-изявените възрожденски просветни дейци като Неофит Рилски, Йосиф Ковачев, К. Луков, Цв. Семерджиев и др. Преподава се по взаимоучителната метода. Училището е общодостъпно и безплатно за деца от цялата страна. С помощ­та и с дарение на В. Априлов и неговия най-близък сподвижник и съмишленик Николай Палаузов на 24 апр. 1840 г. се урежда първата училищна обществена библиотека. През 1857 г. друг виден възрожденски деец, възпитаник на училището и априловски стипендиант Тодор Бурмов реформира учебните програми и учебното заведение израства

 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“
 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“

  Дарител е Тодор Христов Пиперевски (1877 – 10 септ. 1942) – търговец, крупен акционер в АД "Никола Чилов" (Костинброд) и собственик на АД "Марица" (Пловдив). Роден в Щип, Македония, в бедно семейство. Тъй като след Руско-турската война (1877–1878) родният му град остава в пределите на Османската империя, той заминава за България и се установява в София. Проявява усет към търговията и заедно с Димитър Савов създава търговско-предприемаческо дружество "Савов–Пиперевски". През 1926 г. директорът на химическата фабрика в Костинброд д-р Никола Чилов, заедно с АД "Савов–Пиперевски" изкупуват акциите на Френско-българската банка и стават собственици на предприятието. След смъртта на Н. Чилов (1936) наследниците му откупуват по-голямата част от дяловете на останалите акционери и превръщат фабриката в най-големия и модерен завод за растителни масла, сапуни, туткал, козметични препарати, като Т. Пиперевски остава акционер. Между 1938 и 1940 г. той създава и модерна тъкачна фабрика АД "Марица" в Пловдив със 150 стана и необходимите инсталации,

Знаете ли, че?

Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

Откриването и издръжката на безплатни ученически трапезарии е една от най-популярните и ефикасни форми за…

Прочети повече