Енциклопедия Дарителството

На фокус

 • „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ“
 • „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ“

  Дарител е Елизабет (Елисавета) Кляп Кларк (1867 – 12 дек. 1942) – педагог, положила основите на предучилищното възпитание в България, общественичка. Родена в Пловдив, дъщеря на известния протестантски мисионер Уилям Ф. Кларк. Основно и средно образование получава в Цариград и САЩ. Завършва педагогически курс за детски учителки в Чикаго, след което се завръща в България. През 1898 г. открива Американска детска градина в Самоков, а две години по-късно отваря в София детска градина с курсове за подготовка на възпитателки, които лично ръководи до 1929 г. За целта, с материалната подкрепа на Съвета на мисиите и с дарения на заможни българи, построява специално здание на ъгъла на ул. "Хр. Белчев" и ул. "Солунска". През 1907 г. открива филиал на градината, в който работят първите завършили курсистки. Създаденият от Е. Кларк курс за детски учителки съществува до откриването на Държавния институт за детски учителки през 1942 г. За това време курсът подготвя 42 випуска преподавателки, които,

 • ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МАЙЧИНА ГРИЖА“
 • ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МАЙЧИНА ГРИЖА“

  Една от най-активните и авторитетни благотворителни организации в Пловдив и в страната. Относно началната дата на създаването ѝ съществуват известни разминавания в информацията. Според някои сведения дружеството е образувано през 1868 г., според други, по-достоверни данни, началото е сложено през 1872 или 1873 г. Учредителките са от видни и заможни пловдивски възрожденски фамилии. Инициативна роля играе учителката Рада Гугова (Киркович). Първа председателка става Мария Герова – дъщеря на известния карловски търговец Христо Пулиев, братовчедка на Христо и Евлогий Георгиеви и съпруга на видния езиковед и възрожденски деец Найден Геров. Сред учредителките са: Ефросина Каблешкова, Гина Данова, Стефанка Гешова, Мария Йоаким Груева, Кера Минкова, Екатерина Странска, д-р М. Доганова и др. Те са обединени от желанието "да възродят и поддържат националния дух между пловдивските граждани" и по-специално у българс­ката. Задачата им е особено сложна поради силната гръцка просветна пропаганда и влияние в града. В противовес на българското дружество през 1874 г. се формира гръцко

 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“
 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“

  Дарител е Тодор Христов Пиперевски (1877 – 10 септ. 1942) – търговец, крупен акционер в АД "Никола Чилов" (Костинброд) и собственик на АД "Марица" (Пловдив). Роден в Щип, Македония, в бедно семейство. Тъй като след Руско-турската война (1877–1878) родният му град остава в пределите на Османската империя, той заминава за България и се установява в София. Проявява усет към търговията и заедно с Димитър Савов създава търговско-предприемаческо дружество "Савов–Пиперевски". През 1926 г. директорът на химическата фабрика в Костинброд д-р Никола Чилов, заедно с АД "Савов–Пиперевски" изкупуват акциите на Френско-българската банка и стават собственици на предприятието. След смъртта на Н. Чилов (1936) наследниците му откупуват по-голямата част от дяловете на останалите акционери и превръщат фабриката в най-големия и модерен завод за растителни масла, сапуни, туткал, козметични препарати, като Т. Пиперевски остава акционер. Между 1938 и 1940 г. той създава и модерна тъкачна фабрика АД "Марица" в Пловдив със 150 стана и необходимите инсталации,

Знаете ли, че?

Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

Откриването и издръжката на безплатни ученически трапезарии е една от най-популярните и ефикасни форми за…

Прочети повече