Енциклопедия Дарителството

На фокус

 • „ФЕЛИКС КАНИЦ“
 • „ФЕЛИКС КАНИЦ“

  Дарител е Феликс Филип Каниц (2 авг. 1829 – 6 ян. 1904) – пътешественик, изследовател, археолог, географ, етнограф и художник. Роден в Будапеща. Умира във Виена. Унгарски кралски съветник, чуждестранен и почетен член на БКД (1884). Ф. Каниц е личност с изключително значение за опознаването на българските земи в годините непосредствено преди Освобождението на България. През 1848 г. завършва Висшето художествено училище в Будапеща и едва 14-годишен е "гравьор практикант" в литографския институт на Винце Грим, Будапеща, а по-късно и на Едвар Зингер във Виена. В продължение на 8 години непрекъснато трупа познания по история на изкуствата в елитните училища на Виена, Нюрнберг, Дрезден и Мюнхен. Става кореспондент и художествен редактор на излизащото в Лайпциг илюстровано списание "Илюстрирте цайтунг". Като такъв през 1858 г. Ф. Каниц е изпратен в Босна, Херцеговина, Черна гора и Далмация, за да отрази започналите размирици на Балканите. За пръв път на българска земя той стъпва на 11 юли

 • БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МИЛОСЪРДИЕ“
 • БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МИЛОСЪРДИЕ“

  Водени от благородни чувства и съчувствие към хора от най-безпомощната възраст, през лятото на 1908 г. група варненски граждани решават да учредят дружество за създаване на дом, в който да се дава подслон, храна и облекло на стари и недъгави от двата пола. Инициаторите са видни личности, принадлежащи на широк социален и професионален спектър – учителки, общественици, духовници, домакини, представители на политическия и стопанския елит на града. Те са убедени, че подобни институции са "жизнена необходимост във всяка уредена държава". Между тях видно място заемат Симеон, митрополит Варненски и Преславски, свещеник д-р Стефан Цанков, Жеко Жеков, Харалан Николов, Александър Дякович, Анастасия д-р Желязкова, Ирина Бръчкова, Ламбрина Бакърджиева, Елена Драсова и др. След преодоляване на трудности от финансов и организационен характер, на 3 авг. 1915 г. те провеждат събрание, на което приемат устав. Организацията получава името "Милосърдие", а настоятелството се заема с откриването на старческия дом. Ръководството се придържа към статута на създадените до

 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“
 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“

  Дарител е Тодор Христов Пиперевски (1877 – 10 септ. 1942) – търговец, крупен акционер в АД "Никола Чилов" (Костинброд) и собственик на АД "Марица" (Пловдив). Роден в Щип, Македония, в бедно семейство. Тъй като след Руско-турската война (1877–1878) родният му град остава в пределите на Османската империя, той заминава за България и се установява в София. Проявява усет към търговията и заедно с Димитър Савов създава търговско-предприемаческо дружество "Савов–Пиперевски". През 1926 г. директорът на химическата фабрика в Костинброд д-р Никола Чилов, заедно с АД "Савов–Пиперевски" изкупуват акциите на Френско-българската банка и стават собственици на предприятието. След смъртта на Н. Чилов (1936) наследниците му откупуват по-голямата част от дяловете на останалите акционери и превръщат фабриката в най-големия и модерен завод за растителни масла, сапуни, туткал, козметични препарати, като Т. Пиперевски остава акционер. Между 1938 и 1940 г. той създава и модерна тъкачна фабрика АД "Марица" в Пловдив със 150 стана и необходимите инсталации,

Знаете ли, че?

Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

Откриването и издръжката на безплатни ученически трапезарии е една от най-популярните и ефикасни форми за…

Прочети повече