Енциклопедия Дарителството

На фокус

 • “СТЕФАН ОБРЕЙКОВ” – ФОНДОВЕ
 • “СТЕФАН ОБРЕЙКОВ” – ФОНДОВЕ

  Дарител е Стефан Обрейков (9 март 1861 – 18 март 1940) – индустриалец и търговец. Роден в Клисура. Завършва Пловдивската гимназия. Учителства в гимназията в Прилеп, след което завършва висше търговско училище в Киев и Одеската търговска академия. В Одеса отваря своя фирма (1884) и се занимава с търговия. След завръщането си в България участва дейно в работата на Пловдивската търговско-индустриална камара първоначално като член на комисии, а по-късно като неин председател (1909–1912; 1920–1924) и подпредседател. През 1925 г. е провъзгласен за почетен председател на камарата. Ст. Обрейков участва в образуването на професионалната организация на търговците и индустриалците в Пловдив, чийто председател е дълги години. Избиран е за общински съветник, помощник-кмет на Пловдив, а по-късно и за Пловдивски окръжен съветник и народен представител. Умира в Пловдив. Фонд № 1 "Стефан Обрейков" (при БАН) На 9 септ. 1940 г. д-р Обрейко Ст. Обрейков в изпълнение на последното желание на баща си съобщава на председателя на БАН за

 • ДОМ ЗА СИРАЦИ “СВ. ПАТРИКИЙ”, СОФИЯ
 • ДОМ ЗА СИРАЦИ “СВ. ПАТРИКИЙ”, СОФИЯ

  През пролетта на 1904 г. в София под името "Св. Патрикий" (на името на Св. Патрик, патрон на Ирландия) е открит дом за сираци от Македония и Тракия. Това е единственото сиропиталище, създадено и издържано от чужденец. Дарител е Чарлс Пиърс Де Лейси О’Махони (1850, Дъблин – 1930, Дъблин) – юрист, възпитаник на университетите в Ръгби и Оксфорд, борец за независимостта на Ирландия, парламентарист с листата на Ирландската народна партия, горещ защитник на българската кауза след Букурещкия договор от 1913 г. Отдаден на каузата за независимостта на своето отечество, П. О’Махони взема присърце трагедията на българите след Илинденско-Преображенското въстание (1903). Среща се с екзарх Йосиф І в Цариград, за да сподели намерението си да основе приют за деца сираци от Македония и Тракия. През дек. с.г. по негова инициатива в София се създава Комитет с председател Софийският митрополит Партений и секретар – проф. Иван Георгов. Членове са известните общественици Екатерина Каравелова, проф. Димитър

 • “ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ”
 • “ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ”

  Дарител е Тодор Христов Пиперевски (1877 – 10 септ. 1942) – търговец, крупен акционер в АД "Никола Чилов" (Костинброд) и собственик на АД "Марица" (Пловдив). Роден в Щип, Македония, в бедно семейство. Тъй като след Руско-турската война (1877–1878) родният му град остава в пределите на Османската империя, той заминава за България и се установява в София. Проявява усет към търговията и заедно с Димитър Савов създава търговско-предприемаческо дружество "Савов–Пиперевски". През 1926 г. директорът на химическата фабрика в Костинброд д-р Никола Чилов, заедно с АД "Савов–Пиперевски" изкупуват акциите на Френско-българската банка и стават собственици на предприятието. След смъртта на Н. Чилов (1936) наследниците му откупуват по-голямата част от дяловете на останалите акционери и превръщат фабриката в най-големия и модерен завод за растителни масла, сапуни, туткал, козметични препарати, като Т. Пиперевски остава акционер. Между 1938 и 1940 г. той създава и модерна тъкачна фабрика АД "Марица" в Пловдив със 150 стана и необходимите инсталации,

Знаете ли, че?

Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

Откриването и издръжката на безплатни ученически трапезарии е една от най-популярните и ефикасни форми за…

Прочети повече