Енциклопедия Дарителството

На фокус

 • „СВ. ПРЕЧИСТА КИЧЕВСКА“ – ФОНДАЦИЯ
 • „СВ. ПРЕЧИСТА КИЧЕВСКА“ – ФОНДАЦИЯ

  Фондацията е основана от Кичевското благотворително братство и Кичевската женска културно-просветна благотворителна дружба в София. През 1932 г. Кичевското братство закупува дялове от жилищна кооперация "Сговор" на номинална стойност 278 500 лв. Те му дават правото на собственост на един магазин от кооперацията, намираща се на ул. "Граф Игнатиев" № 78 в София. Братството притежава и дялов капитал за 20 хил. лв. в МКБ. На общо годишно събрание, проведено на 18 март 1934 г., членовете на братството вземат решение от недвижимия имот и наличните средства да се основе фондация, която да служи за изпълнение на целите на братството – да подпомага материално своите членове и да поддържа у тях спомена за изгубения роден край. Фондацията да носи името на Кичевската светиня – манастира "Св. Пречиста". Основан през 10. век, в продължение на столетия манастирът е духовен и революционен център на българите от Кичевския край. От неговото килийно училище през 18. век излизат прочутите български книжовници

 • БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МИЛОСЪРДИЕ“
 • БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МИЛОСЪРДИЕ“

  "Градовете на новоосвободените земи бяха пълни с бежанци от различни възрасти и състояния, на които младата държава, залисана с по-високи, по-отговорни и по-нетърпящи отлагане задачи, не беше в състояние да обърне достатъчно внимание" – спомня си известният общественик Стилиян Чилингиров и така обяснява причините, провокирали образуването на една от първите благотворителни организации в страната след Освобождението. Дружеството възниква през 1879 г. в София. Пръв негов председател става известната от времето на Възраждането общественичка Ефросина Бонева, а за секретар е избран Тома Васильов. Първоначално организацията се нарича Софийско благотворително дружество. Задачите, които си поставя, са свързани с подпомагането на деца на бедни, пострадали от войната родители, като им дава храна и облекло. Дружест­вото издържа и няколко деца (14–15) от Южна България да учат в столичните училища. Още в самото начало дружествените дейци обмислят откриването на сиропиталище. Според по-късни, неособено достоверни данни, първите деца са прибрани още през 1881 г. В този ранен период от

 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“
 • „ТОДОР ХРИСТОВ ПИПЕРЕВСКИ“

  Дарител е Тодор Христов Пиперевски (1877 – 10 септ. 1942) – търговец, крупен акционер в АД "Никола Чилов" (Костинброд) и собственик на АД "Марица" (Пловдив). Роден в Щип, Македония, в бедно семейство. Тъй като след Руско-турската война (1877–1878) родният му град остава в пределите на Османската империя, той заминава за България и се установява в София. Проявява усет към търговията и заедно с Димитър Савов създава търговско-предприемаческо дружество "Савов–Пиперевски". През 1926 г. директорът на химическата фабрика в Костинброд д-р Никола Чилов, заедно с АД "Савов–Пиперевски" изкупуват акциите на Френско-българската банка и стават собственици на предприятието. След смъртта на Н. Чилов (1936) наследниците му откупуват по-голямата част от дяловете на останалите акционери и превръщат фабриката в най-големия и модерен завод за растителни масла, сапуни, туткал, козметични препарати, като Т. Пиперевски остава акционер. Между 1938 и 1940 г. той създава и модерна тъкачна фабрика АД "Марица" в Пловдив със 150 стана и необходимите инсталации,

Знаете ли, че?

Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

Откриването и издръжката на безплатни ученически трапезарии е една от най-популярните и ефикасни форми за…

Прочети повече