Енциклопедия Дарителството

ДЪРЖАВНА ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ”

ДЪРЖАВНА ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ”

Основана е на 1 ноем. 1879 г. на базата на откритото през Възраждането общинско девическо училище. Като признание за заслугите на Търновския митрополит Климент за развитието на учебното заведение през май 1902 г. приема неговото име.
Гимназията е държавна и промените в нейния статут следват развитието на образователното законодателство в страната. Първоначално е с 5 класа, но постепенно спечелва авторитет и през учебната 1901/1902 г. вече има 7 класа с два отдела – педагогически и общообразователен. Възпитаничките ѝ се увеличават и през 1909/1910 г. от нея се отделят прогимназиалните класове. В следващите години се обособяват реален и полукласически отдел. За кратко учебното заведение е слято с Мъжката гимназия “Св. Кирил” (1934–1936). Преподавателки в Девическата гимназия са изявени педагози и общественици като Зоя Ставрева, Вела Благоева и др. Създават се ученически дружества и организации.
Учебното заведение се помещава в хубава сграда в центъра на града, която е построена през 1895–1897 г. През 30-те години на 20. век за бедните възпитанички на училището е открита безплатна трапезария, раздават се безплатни закуски, по линията на различни училищни фондове се осигурява лятната почивка на бедни девойки в летовищата на Търновската митрополия, на д-во “Здравец” и на други организации и сдружения.
Като едно от елитните учебни заведения за момичета в Търново и региона гимназията се радва на вниманието и щедростта на гражданите. Част от даренията са оформени като благотворителни фондове и са предназначени за награждаване на изявени ученички или за подпомагане на бедни възпитанички на училището. Ползва приходите на следните фондове:

1. Фонд “Мариола и Стефан Белчеви”

Дарител е известният търговец, общественик, благодетел на различни просветни и културни институции в Търново Стефан Минчев Белчев (24 окт. 1849, Търново – 28 дек. 1910, Търново) (вж. “Мариола и Стефан Белчеви” – фондове). Приживе дарява 10 хил. лв. за образуване на фонд, носещ неговото и на съпругата му име. Фондът се управлява от МНП. Приходите от капитала са предназначени за безплатните ученически трапезарии при Девическата и Мъжката гимназия. Министерството редовно изпраща лихвите, разпределяйки ги поравно. Използват се за закупуване на продукти за трапезариите.

2. Фонд “Митрополит Антим”

Дарител е Антим, митрополит Търновски (светско име Лило Кънчев) (1854, с. Гложене, Тетевенско – 24 март 1914, София) – висш духовник, дарител (вж. “Митрополит Антим” – фондове). Избран е за Търновски митрополит през 1901 г. и полага много грижи за своята епархия. Подпомага благотворителната дейност на различни организации. С активното му съдействие през 1908 г. се основава приют за възрастни хора в Присовския манастир, който се издържа от Търновската митрополия.
Верен на своите разбирания, митрополит Антим оставя цялото си състояние за просветните и благотворителните нужди на Търново и на родното си село Гложене, на Софийската духовна семинария (завещава личната си библиотека), на Св. синод (някои скъпи вещи), на Търновската митрополия и др.
Фондът за Девическата гимназия е образуван със заповед на МНП от 27 ян. 1915 г. в изпълнение на т. 4 от завещанието на митрополит Антим. Капиталът му възлиза на 2 хил. лв. Желанието на дарителя е годишните лихви да се изразходват за бедни ученички. Управлява се от МНП и е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”.
Фондът започва благотворителната си дейност през 1925 г., като до 1935 г. гимназията ежегодно получава от 76 до 959 лв. Изразходват се за издръжката на ученическата трапезария.
Със заповед на министъра на просветата от 27 март 1947 г. фондът влиза във фонд “Митрополит Антим”, образуван от сливането на петте дарения, направени за МНП. Не е известно дали със средства от него продължава да се подпомага Девическата гимназия. Фондът е ликвидиран през 1948 г.

3. Фонд “Кинка Манева”

Дарител е Евпрепия Манева (19 май 1873, Търново – неизв.) – учителка, общественичка. Учителства в Лясковец, Дряново, Търново и др. Член на настоятелството и председател на Женското благотворително д-во “Радост” (вж. “Кинка Манева” – фонд).
През 1918 г. в памет на починалата си дъщеря Кинка Върбанова Манева (28 февр. 1898, Дряново – 3 ноем. 1918, Търново) – учителка, дарява на гимназията 2 хил. лв. за учредяване на благотворителен фонд. Желанието ѝ е с приходите ежегодно да се награждава бедна ученичка, взела зрелостните си изпити с най-висок успех.
Фондът е образуван на 27 ноем. 1918 г. Управлява се от учителския съвет на гимназията. На 9 окт. 1930 г. по повод 12 години от смъртта на дъщеря си Е. Манева увеличава основния капитал на 5 хил. лв. Ръководството на гимназията присъжда ежегодно награда в размер на 280–380 лв. съгласно волята на дарителката.

4. Фонд “Атанаска и Богдана Владкови”

Дарители са съпрузите Пенка Владкова (14 юли 1872, Търново – 2 февр. 1934, Търново) – домакиня, и Хараламби Владков (21 май 1864, Търново – неизв.) – индустриалец (вж. “Атанаска и Богдана Владкови” – фонд).
През 1929 г. двамата съпрузи предоставят на гимназията 60 хил. лв. за образуване на фонд в памет на починалите им дъщери: Атанаска Владкова (4 апр. 1899, Търново – 16 авг. 1925, Търново) и Богдана Владкова (3 ян. 1905, Търново – 18 май 1928, Лугано, Швейцария). След смъртта на дарителката Х. Владков увеличава капитала на фонда на 100 хил. лв. Променя се и наименованието му – “Пенка, Атанаска и Богдана Владкови”.
Според волята на дарителите лихвите на капитала са предназначени за награда на бедна абитуриентка, показала най-добър успех по химия през цялото си обучение. По тяхно желание към кабинета по химия трябва да се образува библиотека с нова литература, а всяка година, в съботния ден между Богоявление и Атанасовден, бедни ученички от гимназията трябва да получават безплатен обяд.
Учителският съвет стриктно спазва условията, поставени от дарителите.

5. Фонд “Живка и Благовеста Кантарджиеви”

Дарители са съпрузите Мария Кантарджиева (неизв.) и Христо Кантарджиев (неизв. – 5 дек. 1942, Търново) – учител, общественик (вж. “Живка и Благовеста Кантарджиеви” – фондове).
На 16 юни 1931 г. подаряват на гимназията 20 хил. лв. Волята им е да се учреди фонд в памет на починалите им дъщери Живка Кантарджиева (24 февр. 1905, Шумен – 31 ян. 1921, Търново) и Благовеста Кантарджиева (17 ян. 1911, Търново – 1 юни 1931, Търново). Дарението е предназначено да осигури ежегодна награда за най-добрата по успех ученичка, родом от Търново. След като капиталът нарасне на 30 хил. лв. с 1/3 от годишните приходи да се закупува художествена литература за библиотеката на ученичките от VIII клас.
Фондът се управлява от учителския съвет на гимназията. Ежегодно от него се присъждат награди за отличен успех в размер 1100–1200 лв.

6. Фонд “Мария Аврамова Радева”

Дарител е Мария Аврамова Радева (1 авг. 1888 с. Арбанаси, Търновско – неизв.) – учителка (вж. “Мария Аврамова Радева” – фондове).
Посветила своя живот на децата, възпитаничка на Девическата гимназия, а после и учителка в нея в продължение на 18 години, на 5 апр. 1932 г. М. Радева предоставя на училището 3 хил. лв. Фондът се управлява от учителския съвет. По волята на дарителката, след като капиталът се удвои, годишните лихви трябва да се предоставят на Младежкото д-во Червен кръст в гимназията. Тъй като сумата е малка, през цялото време на своето съществуване фондът е оставен за капитализиране.
Освен за гимназията М. Радева прави дарения за читалищата в с. Дединци, Еленско, и в с. Беброво, за сиропиталището в Елена, за младежките дружества на БЧК в училищата, където е учителствала, и др.

7. Фонд “Еленка и Марийка Т. Несторови”

Дарител е Катина Томова Несторова (ок. 1870 – 13 септ. 1935, Търново) – домакиня (вж. “Катина Томова Несторова” – фондове). Водена от желанието да увековечи паметта на своите близки, предоставя цялото си имущест­во за благотворителни цели.
Фондът при Девическата гимназия е образуван през 1935 г. в памет на двете дъщери на дарителката – Еленка и Марийка Несторови. Капиталът му възлиза на 46 хил. лв. Управлява се от учителския съвет. В изпълнение волята на дарителката, годишните приходи се използват за подпомагане лечението на бедни възпитанички на училището или за осигуряване на летния им отдих в ученически колонии.

8. Фонд “Райна Данчо Томова”

Дарители са Данчо Томов (6 ян. 1878, Севлиево – 23 септ. 1940, Търново) – учител, и съпругата му Елена Томова (4 февр. 1884, Търново – неизв.) – домакиня (вж. “Данчо Томов” – фонд).
В памет на починалата си дъщеря Райна Д. Томова (12 апр. 1910, Търново – 1 дек. 1935, Търново), възпитаничка на гимназията, на 26 дек. 1935 г. те даряват на учебното заведение 5 хил. лв. Според волята им средствата трябва да се внесат в кредитно учреждение и да останат за капитализиране. След като капиталът на фонда нарасне на 10 хил. лв., лихвите да се дават като премия на най-добрата ученичка по френски език.
Управлява се от учителския съвет. Съобразявайки се с волята на дарителите, сумата е оставена да нарасне и не се раздават награди.

9. Фонд “Милка Георгиева Бояджиева”

Дарители са Георги Николов Бояджиев (22 март 1886, Търново – неизв.) – търговец, и съпругата му Мара Георгиева Бояджиева (14 авг. 1896, Плевен – неизв.) – домакиня (вж. “Милка Георгиева Бояджиева” – фонд).
С писмо от 22 ян. 1942 г. дарителите съобщават на директора на гимназията за решението си да основат благотворителен фонд в памет на трагично загиналата на 28 дек. 1941 г. тяхна единствена дъщеря Милка, възпитаничка на гимназията. Фондът е образуван на 6 февр. 1942 г. с капитал от 100 хил. лв. Управлява се от учителския съвет. Съгласно волята на дарителите, част от лихвите (до 50 %) се използват за осигуряване на обяд за бедни ученички всяка година в деня на смъртта на М. Георгиева. Останалата част от приходите се дават по избор на учителския съвет като награда в края на учебната година на “най-бедната ученичка, родом от Търново, от последния клас на гимназията (VIII), с примерно поведение и най-висок успех по предмета математика”.
Всички фондове, учредени към гимназията, се закриват през ян. 1950 г.

Р. Стоянова

Назад